Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

BRAVOPHONE Kft. általános szerződési feltételei (továbbiakban: ÁSZF)


1. Forgalmazó adatai

Bravophone Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 23489550-2-44
Cégjegyzékszáma:

2. Bankszámlaszámok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             HUF                                                                                                            GIRO: 11794008- 20540979
IBAN: HU20 11794008- 20540979


EUR
GIRO: 11763945- 02146885
IBAN: HU64 11763945- 02146885

3. Elérhetőségek:  +36-1-262-6266,
                                e-mail: info-hu@bravophone.com

 

XML kapcsolat lehetséges, keresse kollégánkat!

Amennyiben viszonteladó  partnerünk az XML csatornán keresztül elért adatokat felhasználja saját weboldalán, úgy az abból eredő esetleges téves adatokért – legyen az ár vagy műszaki specifikáció - a BRAVOPHONE Kft.- t felelősség nem terheli.  Jelenleg a Társaságunk weboldalán elérhető adatok nem alkalmasak direktbe bekötött kiskereskedelmi webshop üzemeltetésére, ezen adatok csupán tájékoztató jellegűek a rendelések kezeléséhez.

Amennyiben az XML-ben - vélhetően műszaki hibából fakadó - eltérést tapasztalnak, úgy azt kérjük jelezzék számunkra, mely hibát Társaságunk legkésőbb 72 órán belül javítja.

Amennyiben a BRAVOPHONE Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére és az XML csatolóba - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (többek között a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleges rendszerhiba miatt tévesen megjelenő árra), úgy a BRAVOPHONE Kft.  nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ez esetben a Társaságunk felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, azonban ha ezen ár nem felel meg viszonteladó partnerünknek elállhat vásárlási szándékától.


4. Alapfogalmak


Forgalmazó
BRAVOPHONE Kft., mint forgalmazó – továbbiakban: Forgalmazó - mobiltelefonokat, mobiltelefonokhoz eredeti gyári és utángyártott tartozékokat, kiegészítőket, valamint egyéb telekommunikációs eszközöket (továbbiakban: termékek) értékesítő nagykereskedelmi vállalkozás. Forgalmazó biztosítja a Viszonteladó részére az általa forgalmazott termékek nagykereskedelmi áron – kizárólag továbbértékesítési céllal - történő vásárlás lehetőségét.

Viszonteladó
Viszonteladó mobilkommunikációs eszközök, tartozékok értékesítési engedélyével rendelkező, kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozás. Viszonteladó kizárólagosan továbbértékesítési céllal jogosult a termékeket a Forgalmazónál nagykereskedelmi áron megvásárolni.


5.  Szerződés létrejötte és megszűnése

5.1 Forgalmazó jelen internetes áruházában regisztrált Viszonteladókkal Viszonteladói megállapodást köt, mely többek között szabályozza az egyedi fizetési feltételeket. Viszonteladó csak ezt követően jogosult az internetes áruházban vásárolni.

5.2 Nagykereskedelmi áron történő vásárlás feltétele, hogy a viszonteladónak a Forgalmazó által meghatározott éves forgalmi limitet – mely limit nettó 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint - el kell érnie regisztrációjának a BRAVOPHONE Kft. által történő elfogadásától számított egy éven belül. Amennyiben viszonteladó a Forgalmazó által meghatározott értékesítési szintet nem éri el, úgy Forgalmazónak jogában áll a Forgalmazó és a Viszonteladó közötti jogviszonyt felülvizsgálni, szükség esetén megszűntetni. Ilyen esetben a Forgalmazó az előre meghatározott forgalmi értéket el nem érő Viszonteladó regisztrációját visszavonhatja, a folyamatban lévő megrendelések teljesítését megtagadhatja.

6. Rendelési, szállítási feltételek

6.1 Forgalmazó a Viszonteladó által jelen internetes áruházban elküldött rendeléseit raktáron lévő szabad készlet esetén maximum két munkanapon belül teljesíti. Árlistán szereplő, de készleten nem lévő termék esetén a Forgalmazó a rendelést törekszik 2 héten belül teljesíteni. Forgalmazó nem vállal felelősséget a beszállítói esetleges késedelmei miatt.

6.2 Viszonteladó a megrendelt termékeket átveheti a Forgalmazó központi raktárában, vagy igény esetén kérhet kiszállítást. A kiszállítás költsége bruttó 48.000 Ft-ot meghaladó értékű szállítandó termék esetén a Forgalmazót, az alatti érték esetén a Viszonteladót terheli. Amennyiben a szállítási költség a Viszonteladót terheli, a Forgalmazó a termékekkel együtt számlázza ki azt a Viszonteladónak.

6.3. A szállítási költség 1 250Ft +ÁFA.

6.4. Kiszállítás esetén az áru átvételekor a Viszonteladó a futárcég képviselőjének jelenléte mellett köteles ellenőrizni a szállítmányt mennyiségi és minőségi szempontból. Mennyiségi, vagy minőségi (sérülés) eltérés esetén a futárcég képviselőjével közösen jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek másolatát a Forgalmazónak el kell juttatni. Reklamációt a Forgalmazó csak ebben az esetben fogad el.

6.5. Szállítást végző cég: GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

7. Fizetési feltételek

A fizetési feltételeket a Forgalmazó és a Viszonteladó között megkötött Viszonteladói megállapodás tartalmazza.

7.1 Online bankártyás fizetés - a Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a BRAVOPHONE Kft. adatkezelő által a BRAVOPHONE Kft. felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail, számlázási cím, telefonszám

8. Jótállás

8.1. Forgalmazó az általa forgalmazott termékekre a vonatkozó jogszabályokban rögzített jótállást vállal.

8.2. Forgalmazó a mobiltelefonok, és azokhoz gyárilag hozzácsomagolt kiegészítők tekintetében 12 hónap jótállást vállal abban az esetben, amennyiben annak értéke eléri a 10.000,- Ft – t, azaz tízezer forintit. Egyes gyártók a 12 hónap kötelező jótállás mellett további 12 hónap gyártói garanciát biztosítanak, azonban ennek feltételeit gyártó további regisztrációhoz kötheti. Ennek elmaradása esetén Forgalmazó felelősségét kizárja. A készülékhez biztosított jótállás részletes feltételeit a mellékelt jótállási jegy tartalmazza.

8.3. Forgalmazó az utángyártott tartozékokra 6 hó, az eredeti gyári tartozékokra alapvetően 12 hónap jótállást vállal, amennyiben a jótállási igény a Viszonteladónak történt értékesítés napját követő 15, illetve 9 hónapon belül jelentkezik. Ez alól kivételt jelentenek a szakszervizben beépítésre kerülő kihangosító készülékek, és a gyári bluetooth headsetek, melyekre 12 hónap a jótállási idő, amennyiben a jótállási igény a Viszonteladónak történt értékesítés napját követő 15 hónapon belül jelentkezik. A 9, illetve a 15 hónapon túl jelentkező, de a végfelhasználó vásárlási időpontjától számított 6, illetve 12 hónapon belül keletkezett jogos jótállási igényeket a Viszonteladó köteles teljesíteni.

8.4. A garancia csak a Viszonteladó által helyesen (dátum, gyári azonosító, bélyegző, aláírás) kitöltött jótállási jegy, vagy számla megléte esetén érvényesíthető.

8.5. Viszonteladó köteles a végfelhasználótól átvett hibás termékeket és dokumentumokat (számlamásolat vagy jótállási jegy) a Forgalmazóhoz a lehető legrövidebb időn belül eljuttatni.

8.6. A fentiekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkori jótállási jegyen feltüntetettek, illetve a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok irányadóak.

9. Adatvédelmi nyilatkozat, szerzői jogok

9.1. Adatvédelmi nyilatkozat
Forgalmazó a regisztráció során a Viszonteladó alábbi adatait rögzíti:

Cég neve, székhelye, bankszámlaszáma, telefonszáma, e-mail címe
Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe
Loginnév, belépési jelszó
Forgalmazó ezen adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, harmadik személynek át nem adja.

9.2. Szerzői jogok
Forgalmazó a www.bravophone.hu internetes oldalon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy a Viszonteladó az eredeti anyagokat, vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

Az itt található anyagok módosítása, reprodukciója, nyilvános közzététele, bemutatása, terjesztése, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló, vagy kereskedelmi célzatú felhasználása bűnvádi eljárást von maga után. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos a Forgalmazó előzetes engedélye nélkül. Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A jelen feltételek bármilyen megszegése értelmében a Viszonteladó az oldalak használatára vonatkozó engedélyt automatikusan elveszíti és az innen korábban szerzett minden információt köteles haladéktalanul megsemmisíteni.